Molboløb - hvad er det.

 

Molboløbet er en serie orienteringsløb -10 i alt - som blot har nogle lidt andre regler end hvad der normalt gælder:

Man må løbe flere sammen, man bestemmer selv hvornår man ønsker at starte, man skal svare på spørgsmål ved hver post, man får point for hvert løb - og samler således point til "den store finale" som er det 10. løb i året og man vælger selv hvilken af 4 mulige baner man ønsker at løbe og sidst men ikke mindst - man behøver ikke være medlem af en klub for at deltage.

Molboløbet løbes således af familier, venner, par eller alene - du bestemmer. Spørgsmålene som skal besvares er alle skrevet over dagens tema, som ofte er ganske kreativt, så et åbent sind er godt at medbringe. Du kan se masser af eksempler på spørgsmål via knappen "Resultater" hvor alle spørgsmål og svar fra de sidste mange år er tilgængelige. Vi forsøger at tilpasse spørgsmålene således at de på let bane er mere børne venlige.

Fælles for alle arrangementetes elementer er, at det skal være sjovt for alle aldre. Som en leg for børn og udfordrende - men sjovt - for dem som ønsker det.

Nedenfor kan du læse mere om det praktiske du skal være opmærksom på når du møder op.

Instruktion

Sådan løber du Molboløb.

Tilmelding Udfyld den elektroniske tilmelding på hjemmesiden, eller gør det elektronisk via en PC første gang, du er med.
Vi anvender udelukkende elektronisk registrering. Du kan derfor opleve kø ved vores PC'ere, hvis du ikke er registreret hjemmefra.
Herefter får du tildelt dit Molbonummer, som skal bruges til alle årets Molboløb. Husk, du skal kun tilmelde én gang pr. sæson.
"Billet" Køb et kontrolkort. 30 kr. for voksne. 15 kr. for børn.
Op til fem personer, der bor på samme adresse, kan tilmelde sig som familie for 75 kr.
Du kan købe billet til alle 10 løb for prisen på 8. Det kan du gøre ved at betale med MobilePay før første løb eller på dagen.
Se detaljerede priser og MobilePay nummer på tilmeldings siden.
Køb af biletter for én dag betales kontant eller med MobilePay på dagen. Her er forudbetaling ikke muligt.
O-Kort

Køb et O-kort for 20 kr.. Der er kort til alle 4 baner med de tilhørende poster indtegnet.
Kortet kan evt. bruges flere gange.

De 4 baner er som følger:
Let bane ca. 3-4 km. Alle poster tæt ved sti.
Mellemsvær ca. 3-4 km Poster ved sti eller lette at finde i terræn.
Kort svær ca. 4-5 km Poster i terræn
Lang svær ca. 6-7 km Poster i terræn.
Banelængderne vil varierer fra løb til løb. Alle baner kan studeres på startstedet før du beslutter dig.

Genbrug af kort Har du allerede et kort over skoven, er du velkommen til at genbruge det. Du må så selv indtegne rutens poster på kortet. Posterne kan ses på mønsterkortet, der viser posternes beliggenhed. Disse mønsterkort er fremlagt på bordene i lokalet.
Husk også at skrive postdefinitioner, der beskriver den terrængenstand, som posten er placeret ved
Udfyld kontrolkort

Skriv Molbo-nummer, banelængde, alder og køn på bagsiden af dit kontrolkort.
Disse oplysninger er vigtige for os ved pointgivningen.

Startbordet Ved startbordet oplyser du dit molbonummer samt hvilken bane, du vil løbe. Vi registrere, at du er startet. Følg gerne med på skærmen så du er sikker på, at vi hørte rigtigt. Kom dit kort i stempeluret så din starttid stemples på kortet.
I skoven God tur i skoven og husk at klippe "det rigtige felt" på alle poster. Ved alle poster er ophængt klippetænger samt et ark med 1 spørgsmål med 3 svarmuligheder. Ud for hvert svar er angivet et bogstav som svarer til et af felterne i kontrolkortet. Du skal klippe i det felt, du mener angiver det rigtige svar. Du må kun klippe én gang ved hver post.
Husk at posterne skal tages i den rigtige rækkefølge.
I mål Vel hjemme igen stemples kontrolkortet endnu engang i uret, og du regner selv løbstiden ud og skriver den i minutter på bagsiden af kontrolkortet.
Kontrol kortet afleveres Slå en streg igennem alle de felter, du har klippet. Tæl at det stemmer med det antal poster, du har løbet. Derved sikrer du, at du ikke bliver "snydt" for point.
Kontrolkortet afleveres ved startbordet med Molbo-nummer, banelængde og tid udfyldt.
Generelt

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge arrangørerne

Hvis du udgår af løbet, SKAL du hurtigst muligt give Molbo-arrangørerne besked, da der føres kontrol med, at alle kommer vel hjem fra skoven.

God fornøjelse og god tur i skoven.


Sådan beregner vi dine point.

Basis point Vi giver point for rigtige svar, for tid og fordi du kom. Løber du mellemsvær, kort svær eller lang bane, får du 3 point forlods, løber du let bane får du 2 point forlods, hvis du er mellem 16 og 69 år. Er du yngre end 16 eller ældre end 69, får du 3 point.
Point for svar Point for rigtige svar gives efter en afvejning af, hvor svære spørgsmålene har været. Vi tæller, hvor mange der har 1,2,3...18 rigtige pr. bane og giver så point således, at ca. 1/3 af løberne får 3 point, ca, 1/3 får 2 og den sidste gruppe får 1 point.
Point for tid

Point for tid gives efter en standard tidstabel, som tager højde for køn og alder. På basis af banernes længder beregnes så et minuttal som giver 3 point, hvis man er hurtigere - og et andet minuttal som giver 2 point, hvis man er under. Løber man langsommere end det sidste minuttal, får man 1 point.

Tidstabellen er vejledende, således at løbsledelsen på dagen, kan ændre den via "molbo faktoren". Derved kan vi tage hensyn til banernes sværheds grad og vejrlig, og derved sikre, at 1, 2 og 3 point fordeles ligeligt.


Finale løbet.

Finalen

Finalen - som afvikles som det sidste og 10. løb i året er ganske anderledes end de 9 første løb.

Inden finale løbet beregner vi summen af dine 6 højeste karakterer. Det er den sum du tager med til finalen hvor du kan optjene op til 9 yderligere point ved at løse dagens "store opgave". Du skal derfor have deltaget i min. 6 løb for at være kvalificeret til at dyste om titlen som årets "Overmolbo".

Vi går samlet ud til start "et sted i skoven". Her finder du et kort med dit navn og molbo nummer påtrykt kortets bagside. I posen ligger ligeledes et kontrolkort med dit navn og nummer på. Du må ikke tage kortet op før starten er gået - d.v.s. alle starter samtidigt.

Der vil være 2 baner. En let og en svær. Vi "beregner" hvilken bane du skal have ud fra hvilke baner du har løbet i de første løb. Du har dog mulighed at ændre på dette forud for finalen. Følg med på hjemmesidens resultat liste hvor din bane vil fremgå.

På kortet er indtegnet et antal poster - ca. 30. Der er IKKE angivet nogen rute, for den skal du selv lave. På dit kontrolkort står nemlig hvor mange poster DU skal løbe. Det har vi beregnet ud fra vores viden om hvor hurtigt du plejer at løbe.

Det betyder, at hvis alle løber den hastighed de plejer at løbe - så kommer alle hjem på helt samme tid: Og DET er dagens opgave. Gæt hvor lang tid vi har afsat til dagens løb. Vi kalder det "Optimal tiden". Gætter du helt rigtigt får du 9 point, for hver minut du kommer for tidligt eller for sent trækker vi ét point. Nogen kalder det "Molbo agtigt" - det opfatter vi som en kompliment.

Årets "Overmolbo" er den person som sammenlagt (de 6 højeste + finalens point) får flest point. I tilfælde af point lighed kåres den som har den hurtigste gennemsnits fart over de 6 løb som har kvalificeret løberen.

Der er præmier til alle alders klasser (herre/dame), til den bedste familie og til Overmolboen. Præmier uddeles på finale dagen i Rundforbi hallen kl. 12.00.

Man kan godt vinde en klasse selv om man ikke deltager i finalen. Det gør man ved at opnå det højeste point tal - men man får kun præmie hvis man deltager i finalen.

Løbere som ikke har deltaget i min. 6 løb kan godt deltage i finalen. De er bare ikke med i kampen om "pokaler". Vi har beregnet hvor mange poster alle skal løbe - så vi er klar til at sende jer alle afsted. Mød blot op i hallen og køb dit kontrolkort og o-kort. Så pakker vi det, så det ligger klar i skovbunden sammen med alle andre løberes kort.