Molboløb - hvad er det.

 

Molboløbet er en serie orienteringsløb -10 i alt - som blot har nogle lidt andre regler end hvad der normalt gælder:

Man må løbe flere sammen, man bestemmer selv hvornår man ønsker at starte, man skal svare på spørgsmål ved hver post, man får point for hvert løb - og samler således point til "den store finale" som er det 10. løb i året og man vælger selv hvilken af 4 mulige baner man ønsker at løbe og sidst men ikke mindst - man behøver ikke være medlem af en klub for at deltage.

Molboløbet løbes således af familier, venner, par eller alene - du bestemmer. Spørgsmålene som skal besvares er alle skrevet over dagens tema, som ofte er ganske kreativt, så et åbent sind er godt at medbringe. Du kan se masser af eksempler på spørgsmål via knappen "Resultater" hvor alle spørgsmål og svar fra de sidste mange år er tilgængelige. Vi forsøger at tilpasse spørgsmålene således at de på let bane er mere børne venlige.

Fælles for alle arrangementetes elementer er, at det skal være sjovt for alle aldre. Som en leg for børn og udfordrende - men sjovt - for dem som ønsker det.

Nedenfor kan du læse mere om det praktiske du skal være opmærksom på når du møder op.

Instruktion

Sådan løber du Molboløb.

Tilmelding Udfyld den elektroniske tilmelding på hjemmesiden, eller gør det elektronisk via en PC første gang, du er med.
Vi anvender udelukkende elektronisk registrering.
Herefter får du tildelt dit Deltagernummer, som skal bruges til alle årets Molboløb. Husk, du skal kun tilmelde én gang pr. sæson.
"Billet"

Der vil være mulighed for selv at printe orienterings-kortet inden løbet. Man medbringer så kortet til startpladsen, hvor man får sit kontrolkort. Kontrolkortet skal bruges til at notere svar på spørgsmål på posterne.

Når du betaler med Mobilepay så husk at skrive deltagernumre på alle som du betaler for i kommentaren. Du kan betale for det næste løb i dagene op til løbet og selvfølgelig på selve dagen.

MOBILEPAY: 82673 (Søllerød Orienteringsklub).
Vi anbefaler at du betaler med Mobilepay hjemmefra før løbet.

Du kan downloade orienteringskortet fra fredagen før løbet.

Deltagerprisen er 45 kr. pr person, når man selv printer sit kort inden løbet. Hvis man ønsker at købe kortet på startpladsen koster det 5 kr. ekstra pr. kort.
Op til fem personer, der bor på samme adresse, kan tilmelde sig som familie for 100 kr.
Betaling kan ske med mobilepay før løbet eller ved betaling ved starten med mobilepay eller kontanter.


O-Kort

Der er kort til alle 4 baner med de tilhørende poster indtegnet.

De 4 baner er som følger:
Let bane ca. 3-4 km. Alle poster tæt ved sti.
Mellemsvær ca. 3-4 km Poster ved sti eller lette at finde i terræn.
Kort svær ca. 4-5 km Poster i terræn
Lang svær ca. 6-7 km Poster i terræn.
Banelængderne vil varierer fra løb til løb. Alle baner kan studeres på nettet eller startstedet før du beslutter dig.

Udfyld kontrolkort

Skriv deltagernummer, banelængde, alder og køn på bagsiden af dit kontrolkort.
Disse oplysninger er vigtige for os ved pointgivningen.

Startbordet Ved startbordet oplyser du dit deltagernummer samt hvilken bane, du vil løbe. Vi tjekker din betaling og registrere, at du er startet. Kom dit kort i stempeluret så din starttid stemples på kortet.
I skoven God tur i skoven og husk at klippe "det rigtige felt" på alle poster. Ved alle poster er ophængt klippetænger samt et ark med 1 spørgsmål med 3 svarmuligheder. Ud for hvert svar er angivet et bogstav som svarer til et af felterne i kontrolkortet. Du skal klippe i det felt, du mener angiver det rigtige svar. Du må kun klippe én gang ved hver post.
Husk at posterne skal tages i den rigtige rækkefølge.
I mål Vel hjemme igen stemples kontrolkortet endnu engang i uret, og du regner selv løbstiden ud og skriver den i minutter på bagsiden af kontrolkortet.
Kontrol kortet afleveres Slå en streg igennem alle de felter, du har klippet. Tæl at det stemmer med det antal poster, du har løbet. Derved sikrer du, at du ikke bliver "snydt" for point.
Kontrolkortet afleveres ved startbordet med deltagernummer, banelængde og tid udfyldt.
Generelt

Du kan starte mellem kl. 9 og 12. Posterne samles ind kl 13.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge arrangørerne

Hvis du udgår af løbet, SKAL du hurtigst muligt give Molbo-arrangørerne besked, da der føres kontrol med, at alle kommer vel hjem fra skoven.

God fornøjelse og god tur i skoven.


Sådan beregner vi dine point.

Basis point Vi giver point for rigtige svar, for tid og fordi du kom. Løber du mellemsvær, kort svær eller lang bane, får du 3 point forlods, løber du let bane får du 2 point forlods, hvis du er mellem 16 og 69 år. Er du yngre end 16 eller ældre end 69, får du 3 point.
Point for svar Point for rigtige svar gives efter en afvejning af, hvor svære spørgsmålene har været. Vi tæller, hvor mange der har 1,2,3...18 rigtige pr. bane og giver så point således, at ca. 1/3 af løberne får 3 point, ca, 1/3 får 2 og den sidste gruppe får 1 point.
Point for tid

Point for tid gives efter en standard tidstabel, som tager højde for køn og alder. På basis af banernes længder beregnes så et minuttal som giver 3 point, hvis man er hurtigere - og et andet minuttal som giver 2 point, hvis man er under. Løber man langsommere end det sidste minuttal, får man 1 point.

Tidstabellen er vejledende, således at løbsledelsen på dagen, kan ændre den via "molbo faktoren". Derved kan vi tage hensyn til banernes sværheds grad og vejrlig, og derved sikre, at 1, 2 og 3 point fordeles ligeligt.


Finale løbet.

Finalen

Finalen - som afvikles som det sidste og 10. løb i året - er ganske anderledes end de 9 første løb.

Inden finale løbet beregner vi summen af dine 6 højeste karakterer. Det er den sum du tager med til finalen hvor du kan optjene op til 9 yderligere point ved at løse dagens "store opgave". Du skal derfor have deltaget i min. 6 løb for at være kvalificeret til at dyste om titlen som årets "Overmolbo". Er du ikke kvalificeret til finalen kan du dog godt deltage alligevel.

Klokken ca 9:45 går vi samlet ud til start "et sted i skoven". Her finder du et kort liggende med bagsiden opad.

Du må ikke tage kortet op før starten er gået - d.v.s. alle starter samtidigt.

Der vil være 2 baner. En let og en svær. Vi "beregner" hvilken bane du skal have ud fra hvilke baner du har løbet i de første løb. Du har dog mulighed at ændre på dette forud for finalen. Følg med på hjemmesidens resultat liste hvor din bane vil fremgå.

På kortet, som du får i skoven, er indtegnet et antal poster - ca. 30. Der er IKKE angivet nogen rute, for den skal du selv lave. På dit kontrolkort står nemlig hvor mange poster DU skal løbe. Det har vi beregnet ud fra vores viden om hvor hurtigt du plejer at løbe.

Det betyder, at hvis alle løber den hastighed de plejer at løbe - så kommer alle hjem på helt samme tid: Og DET er dagens opgave. Gæt hvor lang tid vi har afsat til dagens løb. Vi kalder det "Optimal tiden". Gætter du helt rigtigt får du 9 point. For hvert minut du kommer for tidligt eller for sent trækker vi ét point fra. Nogen kalder det "Molbo agtigt" - det opfatter vi som en kompliment. Optimal tiden er et sted mellem 45 og 60 minutter.

Årets "Overmolbo" er den person som sammenlagt (de 6 højeste + finalens point) får flest point. I tilfælde af point lighed kåres den som har den hurtigste gennemsnits fart over de 6 løb som har kvalificeret løberen.

Der er præmier til alle alders klasser (herre/dame), til den bedste familie og til Overmolboen. Præmier uddeles på finale dagen i Rundforbi hallen kl. 12.00.

Man kan godt vinde en klasse selv om man ikke deltager i finalen. Det gør man ved at opnå det højeste point tal - men man får kun præmie hvis man deltager i finalen.