Molboløb - hvad er det.

 

Molboløbet er en serie orienteringsløb -10 i alt - som blot har nogle lidt andre regler end hvad der normalt gælder:

Man må løbe flere sammen, man bestemmer selv hvornår man ønsker at starte, man skal svare på spørgsmål ved hver post, man får point for hvert løb - og samler således point til "den store finale" som er det 10. løb i året og man vælger selv hvilken af 4 mulige baner man ønsker at løbe og sidst men ikke mindst - man behøver ikke være medlem af en klub for at deltage.

Molboløbet løbes således af familier, venner, par eller alene - du bestemmer. Spørgsmålene som skal besvares er alle skrevet over dagens tema, som ofte er ganske kreativt, så et åbent sind er godt at medbringe. Du kan se masser af eksempler på spørgsmål via knappen "Resultater" hvor alle spørgsmål og svar fra de sidste mange år er tilgængelige. Vi forsøger at tilpasse spørgsmålene således at de på let bane er mere børne venlige.

Fælles for alle arrangementetes elementer er, at det skal være sjovt for alle aldre. Som en leg for børn og udfordrende - men sjovt - for dem som ønsker det.

Nedenfor kan du læse mere om det praktiske du skal være opmærksom på når du møder op.

Corona, Covid-19

I 2021 har vi tre scenarier for, hvordan vi afvikler løbene. Det afhænger af, hvordan smitten udvikler sig, og hvad myndighederne anbefaler.
Vi kommer med nærmere information før hvert løb her på siden, på Facebook og til dig som har tilmeldt dig email ved tilmelding.

Scenarie 1 Vi afvikler Molboløbet som normalt. Det kræver, at det er tilladt at samles væsentligt flere end 50 personer.
Scenarie 2

Hvis det er tilladt at samles omkring 50 personer.
Alt foregår udendørs – lige fra betaling og kortudlevering til start og mål. Klæd om hjemmefra eller i bilen. Vi forlænger starttiden med en time. Du kan begynde dit løb mellem kl. 9 og 12.
Start- og målområdet vil blive indrettet, så det er muligt at holde afstand på mindst en meter. Der vil også være håndsprit.
Tilmeld dig hjemmefra her på hjemmesiden. Det er gratis og uforpligtende. Du betaler først, når du møder op til et løb. På løbsdagen opfordrer vi dig til at betale med MobilePay.
Der vil ikke være klippetænger på posterne. Du skal medbringe din egen kuglepen eller blyant, så du kan krydse det rigtige svar af.

Scenarie 3

Hvis det er tilladt at samles under 50 personer.
Posterne vil være i skoven fra lørdag eftermiddag til søndag eftermiddag.
Vi lægger kort med baner på hjemmesiden, så du kan printe hjemmefra. Du kan løbe den bane, du vælger, når det passer dig. Medbring kuglepen eller blyant, så du kan krydse det rigtige svar af.
Vi opfordrer dig til at betale 40 kr. på MobilePay for hver deltager (børn og voksne).

Instruktion

Sådan løber du Molboløb

BEMÆRK: Sæson år 2021 har ændringer i forhold til tidligere år.
Denne instruktion gælder hvis vi kan samles mere end 50 personer. (Scenarie 2 beskrevet ovenfor).

Tilmelding

Udfyld den elektroniske tilmelding på hjemmesiden.
Vi anvender udelukkende elektronisk registrering. På hjemmesiden får du tildelt dit Molbonummer, som skal bruges til alle årets Molboløb. Du skal kun tilmelde én gang pr. sæson. Husk at notere dit Molbonummer så du har det når du møder op til løbet.

Husk hjemmefra

Medbring en kuglepen eller blyant til at markere de rigtige svar på dit kontrolkort. Der vil IKKE som normalt være klippetænger i skoven. Pas godt på du ikke taber din kuglepen eller blyant i skoven. Put den i en egnet lomme eller sæt en håndleds-snor i.
Husk også at medbringe dit Molbonummer som du fik ved tilmelding.

 

"Billet" Køb et kontrolkort (billet): 30 kr. for voksne. 15 kr. for børn.
Op til fem personer, der bor på samme adresse, kan tilmelde sig som familie for 75 kr.
Se detaljerede priser og MobilePay nummer på tilmeldings siden.
Køb af biletter for én dag betales med MobilePay på dagen. Forudbetaling ikke muligt.
O-Kort

Køb et O-kort for 20 kr.. Der er kort til alle 4 baner med de tilhørende poster indtegnet.

De 4 baner er som følger:
Let bane ca. 3-4 km. Alle poster tæt ved sti.
Mellemsvær ca. 3-4 km Poster ved sti eller lette at finde i terræn.
Kort svær ca. 4-5 km Poster i terræn
Lang svær ca. 6-7 km Poster i terræn.
Banelængderne vil varierer fra løb til løb.

Genbrug af kort Der vil IKKE i år være fremlagt mønsterkort du kan tegne af efter. Du skal købe et nyt kort til hvert løb.
Udlevering af kontrolkort

Kontrolkort udleveres i info kiosken. Dit kontrolkort vil blive udfyldt med dit Molbonummer. HUSK at noterer dit Molbonummer fra tilmeldingen hjemmefra så du kan oplyse det ved udlevering af kontrolkortet.
Du oplyser hvilken bane, du vil løbe og får udleveret et løbs-kort. Vi registrere, at du er taget i skoven. Følg gerne med på skærmen så du er sikker på, at vi hørte dit nummer og navn rigtigt. Fortsæt nu frem til start.

 

Start Ved start kommer du dit kort i stempeluret så din starttid stemples på kontrolkortet udfor "Start".
I skoven God tur i skoven og husk at afkrydse "det rigtige felt" på alle poster. Brug din egen medbragte kuglepen eller blyant. Ved alle poster er ophængt et ark med 1 spørgsmål med 3 svarmuligheder. Ud for hvert svar er angivet et bogstav som svarer til et af felterne i kontrolkortet. Du skal afkrydse i det felt, du mener angiver det rigtige svar. Du må kun afkrydse et felt ved hver post.
Husk at posterne skal tages i den rigtige rækkefølge.
I mål Vel hjemme igen stemples kontrolkortet endnu engang i uret ved "Mål", og kortet afleveres umiddelbart efter i kassen ved stempeluret. Du skal ikke beregne din tid - det gør vi i år.
Generelt

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge arrangørerne

Hvis du udgår af løbet, SKAL du hurtigst muligt give Molbo-arrangørerne besked, da der føres kontrol med, at alle kommer vel hjem fra skoven.

God fornøjelse og god tur i skoven.


Sådan beregner vi dine point.

Basis point Vi giver point for rigtige svar, for tid og fordi du kom. Løber du mellemsvær, kort svær eller lang bane, får du 3 point forlods, løber du let bane får du 2 point forlods, hvis du er mellem 16 og 69 år. Er du yngre end 16 eller ældre end 69, får du 3 point.
Point for svar Point for rigtige svar gives efter en afvejning af, hvor svære spørgsmålene har været. Vi tæller, hvor mange der har 1,2,3...18 rigtige pr. bane og giver så point således, at ca. 1/3 af løberne får 3 point, ca, 1/3 får 2 og den sidste gruppe får 1 point.
Point for tid

Point for tid gives efter en standard tidstabel, som tager højde for køn og alder. På basis af banernes længder beregnes så et minuttal som giver 3 point, hvis man er hurtigere - og et andet minuttal som giver 2 point, hvis man er under. Løber man langsommere end det sidste minuttal, får man 1 point.

Tidstabellen er vejledende, således at løbsledelsen på dagen, kan ændre den via "molbo faktoren". Derved kan vi tage hensyn til banernes sværheds grad og vejrlig, og derved sikre, at 1, 2 og 3 point fordeles ligeligt.


Finale løbet.

Finalen

Finalen - som afvikles som det sidste og 10. løb i året er ganske anderledes end de 9 første løb.

Inden finale løbet beregner vi summen af dine 6 højeste karakterer. Det er den sum du tager med til finalen hvor du kan optjene op til 9 yderligere point ved at løse dagens "store opgave". Du skal derfor have deltaget i min. 6 løb for at være kvalificeret til at dyste om titlen som årets "Overmolbo".

Der vil være 2 baner. En let og en svær. Vi "beregner" hvilken bane du skal have ud fra hvilke baner du har løbet i de første løb. Du har dog mulighed at ændre på dette forud for finalen. Følg med på hjemmesidens resultat liste hvor din bane vil fremgå.

På kortet er indtegnet et antal poster - ca. 30. Der er IKKE angivet nogen rute, for den skal du selv lave. På dit kontrolkort står nemlig hvor mange poster DU skal løbe. Det har vi beregnet ud fra vores viden om hvor hurtigt du plejer at løbe.

Det betyder, at hvis du løber den hastighed de plejer at løbe - så kommer du hjem på den rigtige tid: Og DET er dagens opgave. Gæt hvor lang tid vi har afsat til dagens løb. Vi kalder det "Optimal tiden". Gætter du helt rigtigt får du 9 point, for hver minut du kommer for tidligt eller for sent trækker vi ét point. Nogen kalder det "Molbo agtigt" - det opfatter vi som en kompliment.

Årets "Overmolbo" er den person som sammenlagt (de 6 højeste + finalens point) får flest point. I tilfælde af point lighed kåres den som har den hurtigste gennemsnits fart over de 6 løb som har kvalificeret løberen.

Der er præmier til alle alders klasser (herre/dame), til den bedste familie og til Overmolboen. Præmier vil kunne afhentes i ugen efter sidste løb. Vi skriver på hjemmesiden hvor og hvornår vinderne kan afhente deres præmie.

Man kan godt vinde en klasse selv om man ikke deltager i finalen. Det gør man ved at opnå det højeste point tal - men man får kun præmie hvis man deltager i finalen.

Løbere som ikke har deltaget i min. 6 løb kan godt deltage i finalen. De er bare ikke med i kampen om "pokaler". Vi har beregnet hvor mange poster alle skal løbe - så vi er klar til at sende jer alle afsted. Mød blot op og køb dit kontrolkort og o-kort.